Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Personal

Personal del CD6
Cristina Cadevall Artigues

Cristina Cadevall Artigues

Doctora per la Universitat Politécnica (2007) va obtenir els títols d'Enginyera Tècnica de
Telecomunicacions (1992) i Enginyera Electrònica (1994) a l'Escola d'Enginyeria La Salle (URL).
Treballa com a investigadora al CD6 des de 1996. Les seves àrees d'expertesa són la
metrologia òptica, el processat d'imatges i el desenvolupament de programari.

Activitat científica

[4] Articles
[2] Altres publicacions
[22] Congressos
[1] Tesis doctorals dirigides
[6] Patents
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)