Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Projectes

Òptica adaptativa sense sensor per astronomia amateur.

L'Òptica Adaptativa (AO) permet la compensació a temps real de la distorsió de l'atmosfera en telescopis astronòmics de grans dimensions, ... [+info]

Desenvolupament de noves aplicacions metrològiques a escala micro i nanomètrica basades en tècniques d’òptica adaptativa.

La utilització de fronts d'ona cada vegada de major complexitat (rotacionalment asimètrics, amb modes d'alt ordre induïts, etc.) és una ... [+info]

Metrologia òptica activa per a aplicacions en l'escala nanomètrica.

L'òptica activa i adaptativa ha demostrat ia les seves capacitats en l'àmbit de la metrologia òptica, com a eina complementària ... [+info]

Nous mètodes i instrumentació per a l'estudi de l'òptica de l'ull humà i imatges multiespectrals.

Aquest projecte coordinat se situa en el context de dos camps de recerca científico-tecnològic de gran interès com són l'òptica fisiològica ... [+info]

Nou procés de fabricació de components fotònics embeguts

Electrònica impresa per a aplicacions de senyalització (PRINTLED)

El projecte PRINTING ELECTRONICS FOR SIGNAL APPLICATIONS (PRINTLED), té per objectiu avançar en l'estat de la tècnica sobre els elements ... [+info]

Imatge d'un cantilever volada durant el procés de mesura

Un biosensor fotònic amb precisió plasmònica i de baix cost.

El projecte proposa desenvolupar un prototip de prova de concepte capaç de produir mesures de precisió comparable o superior a les ... [+info]

SMI

Interferometria de realimentació adaptativa per a aplicacions metrològiques

En aquest projecte es proposa combinar l'experiència dels dos centres de recerca involucrats (enginyeria fotònica UPC-CD6 i OFI sensors al ... [+info]

in vitro Through-focus IOL testing

Biofotònica i tecnologia de imatge hiperespectral aplicades a la salut visual i a la investigació del càncer de pell.

El projecte BIOHYP té com a objectiu desenvolupar nous mètodes i eines de diagnòstic així com solucions originals aplicables a ... [+info]

Òptica de plàstic

Desenvolupament d'un nou procés industrial per l'encapsulat de dispositius electroòptics per a sistemes distribuïts d'informació d'ample de banda.

El present projecte té com a objectiu desenvolupar un nou procés industrial mitjançant ultrasons per l'encapsulat de dispositius electroòptics que ... [+info]

Desenvolupament d'un nou procés industrial per obtenir divisors de feix fotocròmics per multiplexors de fibra òptica de plàstic (POF)

En el nostre món de connectivitat creixent, la multiplexació per longitud d'ona ha estat un dels responsables essencials de l’adveniment ... [+info]

Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)