Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
 

Aliances estratègiques

Aliances estratègiques

Impulsar aliances estratègiques és una part fonamental del Pla Estratègic del CD6 2010-2013. El CD6 promociona l'establiment d'acords estables de col·laboració per a fomentar l'aplicació de tecnologies òptiques en camps de la ciència i la tècnica on afegeixen un elevat valor afegit. En l'actualitat el centre disposa d'aliances d'aquest tipus amb omportants centres tecnològics basades en l'explotació de les respectives tecnologies.

Centre Tecnològic de Manresa CTM
ASCAMM
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)