Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Personal

Personal del CD6
Santiago Royo Royo

Santiago Royo Royo

Dr. en Òptica Aplicada per la UPC des de 1999, imparteix classes de Metrologia Òptica, Tecnologia Òptica i Lents Oftàlmiques. És investigador senior del CD6 i Coordinador del Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica. Dirigeix actualment projectes relacionats amb Òptica Adaptativa, lents progressives i control fotomètric de fars, dirigint a l'actualitat 4 Tesis Doctorals. Interessat en els camps de la Metrologia Óptica, del Disseny i Fabricació d'elements òptics, i en Fotometria.

Activitat científica

[32] Projectes dirigits
[48] Articles
[12] Altres publicacions
[51] Congressos
[9] Tesis doctorals dirigides
[20] Patents
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)