Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Personal

Personal del CD6
Valldeflors Viñuela Navarro

Valldeflors Viñuela Navarro

Diplomada en Òptica i Optometria per la UPC al 2009 i màster en Investigació Oftàlmica i en
Ciències de la Visió per la University of Manchester al 2011. Es va doctorar en Optometria i Ciències
de la Visió al 2016 a Cardiff University. Actualment realitza la seva tasca docent i de recerca al
Departament d’Òptica i Optometria i al CD6.
En matèria investigadora, els seus interessos inclouen l’avaluació i el diagnòstic de dèficits
acomodatius i oculomotors amb mètodes objectius, així com també l’emetropizació i error refractiu
en diferents poblacions.

Activitat científica

[1] Articles
[3] Congressos
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)