Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Personal

Personal del CD6
Isidre Rivero Pérez

Isidre Rivero Pérez

• 2013/2015: Màster en Enginyeria Biomèdica, UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) -UB (Universitat de Barcelona) Projecte Final: Desplegament d’una plataforma Hadoop per a aplicacions de bioinformàtica.

• 2008/2013: Llicenciat en Enginyeria Biomèdica, UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). Projecte final: anàlisi dinàmica lineal i no lineal de sèries de RR i QT cardíacs de pacients amb cardiomiopatia dilatada idiopàtica.

• 2003/2004: títol tècnic d’alt nivell (CFGS) en sistemes de control automàtic, I.E.S J.M. Zafra

• Més de 15 anys treballant de tècnic


Més informació
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)