Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Personal

Personal del CD6
Maria Ballesta Garcia

Maria Ballesta Garcia

Graduada en Enginyeria Física per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El seu interès per les ciències fotòniques l'empeny a realitzar el Màster de Fotònica de la UPC-UB-UAB-ICFO, on s'especialitza en assignatures d'enginyeria òptica i nanofotònica. Al 2019 s'incorpora formalment al CD6-UPC i comença el Doctorat en Enginyeria Òptica per tal d'investigar sobre el comportament de la polarització de la llum durant la seva propagació en medis tèrbols per al desenvolupament de sistemes de visió adaptats a situacions amb climatologia adversa.

Activitat científica

[5] Articles
[3] Congressos
[2] Patents
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)