Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Personal

Personal del CD6
Jesus Caum Aregay
93 739 83 84 / 73 02 93 739 89 23

Jesus Caum Aregay

Obté l'Enginyeria Tècnica en Electrònica l'any 1987 i l'Enginyeria Superior en Automàtica i
Electrònica Industrial l'any 1998 a la Universitat Politècnica de Catalunya. En l’any 2010 obté
el grau de doctor per la UPC. S'incorpora l'any 1988 a la UPC per a realitzar tasques de PDI.
Forma part del CD6 des de la seva creació el 1997. El seu treball de recerca focalitza la
metrologia òptica, el disseny electrònic i el desenvolupament en instrumentació. L'any 2006
fou un dels creadors de la companyia spin-off MicroPap S.C.P.

Activitat científica

[7] Projectes dirigits
[9] Articles
[8] Altres publicacions
[3] Congressos
[3] Patents
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)