Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Personal

Personal del CD6
Miguel Ares Rodriguez

Miguel Ares Rodriguez

Llicenciat en Física per la Universidade de Santiago de Compostela l’any 2003. Doctor en
Enginyeria Òptica per la UPC - Barcelona Tech en 2009. Desenvolupa la seva activitat de
recerca postdoctoral en l'àmbit de la Enginyeria Òptica, principalment en la mesura de
superfícies complexes mitjançant el sensor Shack-Hartmann, l'òptica activa i adaptativa, i la
projecció de franjes aplicada a la mesura 3D en viu del cos humà. En els darrers 5 anys ha
participat en projectes de recerca públics (6) i privats (3), i ha publicat 3 articles 'peer-
reviewed' com a primer autor.

Activitat científica

[3] Projectes dirigits
[9] Articles
[3] Altres publicacions
[17] Congressos
[3] Patents
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)