Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Projectes dirigits

Jesus Caum Aregay
tornar
Disseny electrònic d'un sensor de presència exterior per a automòbils basat en emissors IR
Disseny de circuits electrònics de control de motors pas-a-pas
Disseny i construcció d’un equip d’anàlisi de lents fotocromàtiques
Dispositiu portàtil per mesurar l'opacitat produïda per les partícules en suspensió originades en la combustió de motors Diesel que s'emeten pel tub d'escapament dels vehicles
Disseny i construcció d'un instrument per a la mesura de llum difosa tal i com queda especificat a la norma 22.04, annex 11, mètode (b).
Disseny i construcció d'un sistema de mesura de llum difosa segons l'annex 2 del reglament 20R02.
Disseny d'un espectrefotometre per anàlisis bioquímiques
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)