Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Projectes dirigits

Jaume Pujol Ramo
tornar
Plataforma rendible de detecció de la visió pediàtrica digital multitest: Avenços en el desenvolupament integrador per al cribratge de la visió infantil millorat.
Diagnòstic automatitzat de fons d'ull basat en un dispositiu mòbil intel·ligent i imatge espectral
Instrumentació oftàlmica per a l'avaluació del film lacrimal basada en la degradació del reflex corneal.
Desenvolupament d'un nou procés industrial per obtenir divisors de feix fotocròmics per multiplexors de fibra òptica de plàstic (POF)
Desenvolupament d'un nou procés industrial per obtenir divisors de feix fotocròmics per multiplexors de fibra òptica de plàstic (POF)
Desenvolupament d'un sistema industrial de gravació de xarxes de difracció-polarització per a la seva aplicació en encóders amb làser de femtosegon
Sistema de visualizació de Realitat Augmentada per casc de motocicleta
Desenvolupament d'un nou procés industrial per l'encapsulat de dispositius electroòptics per a sistemes distribuïts d'informació d'ample de banda.
Gestió Clínica per realitzar estudis de camp i anàlisi de laboratori dels diferents productes.
Electrònica impresa per a aplicacions de senyalització
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)