Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Projectes dirigits

Jaume Pujol Ramo
tornar
Telèfon intel·ligent d’espectre automatitzat per al diagnòstic del fons de l'ull.
Instrumentació oftàlmica per a l'avaluació del film lacrimal basada en la degradació del reflex corneal.
Desenvolupament d'un nou procés industrial per obtenir divisors de feix fotocròmics per multiplexors de fibra òptica de plàstic (POF)
Desenvolupament d'un sistema industrial de gravació de xarxes de difracció-polarització per a la seva aplicació en encóders amb làser de femtosegon
Sistema de visualizació de Realitat Augmentada per casc de motocicleta
Desenvolupament d'un nou procés industrial per l'encapsulat de dispositius electroòptics per a sistemes distribuïts d'informació d'ample de banda.
Gestió Clínica per realitzar estudis de camp i anàlisi de laboratori dels diferents productes.
Electrònica impresa per a aplicacions de senyalització (PRINTLED)
Gestió clínica per a realitzar estudis i proves de laboratori de diferents productes.
Assessorament i consultoria relacionades amb el desenvolupament d'un nou instrument per a la mesura del scattering intraocular i la qualitat òptica de l'ull (Scattermeter).
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)