Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

TECNIO

TECNIO

aTECNIO és la marca creada per ACC1Ó que aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya. TECNIO, impulsada per ACC1Ó, neix amb dues missions:

  • Consolidar i potenciar el model de transferència tecnològica per generar un mercat tecnològic català que aporti competitivitat a l'empresa. TECNIO compta amb més de 100 agents especialitzats del sistema de transferència tecnològica de Catalunya. Actualment integra centres tecnològics, centres de difusió tecnològica i grups universitaris, i té prevista la incorporació de nous agents, com fundacions de recerca hospitalàries i centres de recerca.

 

  • Dotar de tecnologia les empreses per aportar valor afegit als seus projectes i esdevenir un trampolí de projecció exterior per a les mateixes. Amb l'objectiu d'augmentar la competitivitat empresarial, TECNIO detecta les necessitats de l'empresa catalana i li acosta les capacitats tecnològiques dels agents de la Xarxa. L'empresa hi pot trobar el seu aliat tecnològic per desenvolupar projectes d'R+D i d'innovació, per resoldre les seves necessitats tecnològiques i per rebre suport en la gestió d'ajuts i projectes.
     

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/

Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)