Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

ACTPHAST4.0

ACTPHAST4.0

ACCELERACIÓ DE PROJECTES D’INNOVACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA FOTÒNICA

ACTPHAST4.0 (ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator) és una plataforma que recolza i accelera la capacitat d’innovació de les empreses europees proporcionant accés directe a l’expertesa i infraestructures dels principals centres tecnològics líders a Europa (partners d’ACTPHAST4.0). L’objectiu d’ACTPHAST4.0 és el d’ajudar a les empreses a explotar el potencial de la fotònica.

La fotònica és un àrea de coneixement transversal amb capacitat per impactar en una gran varietat de sectors industrials. Els principals àmbits d'aplicació són, entre d’altres, la producció avançada (Indústria 4.0), automoció, indústria aeroespacial, energia, medi ambient, ciències de la vida i la salut, seguretat, metrologia, sensors o visualització i displays.

Suport a projectes d’innovació

ACTPHAST4.0 contribueix a la reducció del risc dels projectes d’innovació gràcies a un instrument propi de finançament. ACTPHAST4.0 opera com una convocatòria oberta a totes les empreses europees (grans i petites, tot i que està especialment orientat a les PIMES), donant suport en els processos d’innovació. El suport econòmic es basa en finançar les tasques que els partners ACTPHAST4.0 realitzen per a l’empresa. Els projectes s’estructuren en dos trams: Un primer tram d’estudis de viabilitat o disseny conceptual que pot ser fins a 30k € amb càrrec a ACTPHAST4.0 i un segon tram en el que l’empresa aporta el 25% del cost.

Addicionalment, el suport tecnològic que ofereix ACTPHAST4.0 es complementa amb experts en l’àrea de negoci i finances per a ajudar a que les activitats d'innovació arribin al mercat.

Les empreses interessades poden contactar amb el CD6:

Jaume Castellà
jaume.castella@upc.edu
T: 93 739 8314
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)