Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

22/06/2012
tornar

Nous projectes de tesis doctorals

Dos estudiants de doctorat ha presentat avui els projectes de tesi doctoral que desenvoluparan en els propers anys. Els projectes presentats són els següents:

Noves contribucions per a la mesura objectiva de la difusió intraocular i la seva aplicació clínica.
Doctorand: Joan Antoni Martínez Roda
Direcció: Meritxell Vilaseca i Jaume Pujol

Implementació de sistemes de doble interferometria làser realimentada per a la detecció de vibracions nanomètriques.
Doctorand: Francisco Javier Azcona Guerrero
Direcció: Santiago Royo

Ambdós treballs es desenvoluparan amb el suport rebut per part del Ministerio de Ciencia e Innovación i s'espera que els seus resultats contribueixin al desenvolupament futur de noves aplicacions en el camp de la medecina i les tecnologies industrials.
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)