Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

21/06/2011
tornar

Mesura del scattering intraocular. Comparació mètodes òptics i psicofísics

El professor Luís Issolio de la Universidad Nacional de Tucumán, ofereix una conferència sobre tècniques de mesura del scattering intraocular, presentant alguns dels resultats del projecte de recerca conjunt amb CD6, actualment en curs.

Més informació sobre els camps de recerca del professor Issolio:

http://www.herrera.unt.edu.ar/dllyv/curriculums/luis_issolio.htm
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)