Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

02/05/2023
tornar

Oferta de treball: Tècnic/a pel Taller Mecànic de prototipatge

El CD6 ofereix una posició al taller mecànic del centre amb les següents característiques:

Lloc de treball:
Tècnic/a mecànic/a que col·laborarà en el disseny, construcció, integració i validació de prototips de sensors i instruments desenvolupats al CD6, en el marc dels seus programes de recerca. Les seves funcions seran assessorar en les fases de conceptualització de prototips d’instruments, el disseny mecànic detallat, la fabricació de components mecànics, la integració de components òptics i electrònics, la realització dels ajustos finals dels prototips, la gestió de proveïdors externs i la documentació tècnica dels aspectes relacionats amb el lloc de treball.

Funcions:
 • Assessorament mecànic en les fases inicials de conceptualització de sensors i instruments que incorporin components òptics i electrònics
 • Disseny amb CAD 3D de components mecànics
 • Mecanització de components opto-mecànics de precisió mitjançant torn o fresadora
 • Integració i verificació de prototips, realitzant retocs si és necessari
 • Gestió de proveïdors
 • Subcontractació i validació de tasques de fabricació a tercers
 • Documentació tècnica de projectes
 • Manteniment d'equips i maquinària del taller mecànic
 • Mantenir actualitzats els registres en el sistema de gestió del centre

Perfil:
 • Grau en enginyeria tècnica mecànica, cicles formatius de grau superior en mecànica o equivalent
 • Disseny en CAD 3D
 • Es valorarà experiència en fabricació de components mecànics utilitzant torn i fresadora
 • Es valorarà experiència en manteniment de maquinària

Condicions:
 • Durada de la contractació: 24 mesos, renovable
 • Inici del contracte: 01/09/2023
 • Lloc de treball: CD6, Terrassa
 • Dedicació: Temps complet
 • Horari: Jornada partida
 • Retribució: 29.313,58€ bruts anuals

Requisits dels candidats:
 • Edat: Menor de 30 anys
 • Estar desvinculat/da de la UPC des del 28 de febrer de 2023
 • Estar inscrit/a al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) el dia abans de l’inici del contracte
Candidatures:
Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a través del següent enllaç:

Concursos actius personal de suport a la recerca

Contacte: Jaume Castellà (jaume.castella@upc.edu)
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)