Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

26/10/2020
tornar

PATRONUS: Nou procés industrial de fabricació de làmines de patró speckle

El projecte PATRONUS, titulat “Nou procés industrial de fabricació de làmines de patró speckle”, finançat mitjançant el programa REPTES-Col·laboració (RTC2019-007422-4) ha començat al setembre d'aquest mateix any i conjumina a 4 socis nacionals com són SNELLOPTICS, TECNAN, el Centre Tecnològic Lurederra i CD6-UPC, el centre de desenvolupament de sensors, instrumentació i sistemes de la Universitat Politècnica de Catalunya. El principal objectiu d'aquest projecte consisteix a desenvolupar un nou procés industrial de fabricació de làmines que generin un patró de speckle. Les tecnologies que presenten aquestes làmines, com poden ser el reconeixement facial en la telefonia mòbil, es basen en la interferometría de clapejat (speckle en anglès), que consisteix en l'anàlisi de patrons d'intensitat, que poden ser donats per una làmina amb un patró determinat en la superfície. Aquests patrons constitueixen una valuosa font d'informació sobre la superfície il·luminada ja que, mitjançant un programari, permet la reconstrucció 3D del que està il·luminant.

Projecte RTC2019-007422-4 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)