Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

29/01/2021
tornar

Noves estratègies integrades per reduir l’ús i l’impacte dels plaguicides en les vinyes i les oliveres

La Unitat de Mecanització Agrària (UMA), juntament amb el Centre de Desenvolupament de Sensors, instrumentació i Sistemes (CD6) de la UPC, participen en el projecte europeu NOVATERRA, per desenvolupar noves estratègies per eliminar o reduir significativament l'ús dels pesticides més perjudicials sobre el medi ambient i la salut dels consumidors, i evitar els seus efectes més negatius, que es fan servir per al maneig integrat de plagues, malalties i males herbes en els cultius de vinyes i oliveres del Mediterrani.

NOVATERRA desenvoluparà un conjunt d'estratègies innovadores, integradores i sostenibles, tècnica i econòmicament viables, des de tres perspectives. En primer lloc, des de l’ús de productes de protecció alternatius i naturals, com biopesticides, agents de biocontrol i adjuvants, així com formulacions innovadores. En segon lloc, amb el desenvolupament d’una plataforma d’agricultura intel·ligent per a aplicar de manera més precisa els productes (smart farming). I per últim, amb l’assaig d’una nova gestió dels sòls, fent servir estratègies de biodiversitat funcional i robòtica de gestió de les males herbes, per a una major salut dels cultius amb menys productes químics.

Al finalitzar el projecte, les estratègies de Gestió Integrada de Plagues (IPM – Integrated Pest Management) més eficients seran seleccionades i implementades, per mesurar l'impacte de l'ús i protecció de cultius a la salut humana, aire, aigua, sòl, biodiversitat, energia; en un sistema de suport a la presa de decisions (Decision Support System - DSS), que es desenvoluparà com a aplicació web.

NOVATERRA ha rebut finançament de 4,9 milions d'euros del Programa Horitzó 2020 d’investigació i innovació de la Unió Europea, amb una durada de quatre anys (octubre 2020 -setembre 2024). El projecte està coordinat per l’institut de recerca i tecnologia agroalimentàries (IRTA) i, a més de l’UMA i el CD6 de la UPC, participen 17 socis més: 3 d’Espanya, 3 de França, 3 d’Itàlia, 1 de Bèlgica, 3 de Grècia i 4 de Portugal.
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)