Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

30/10/2020
tornar

Estudi de la relació miopia-acomodació. Causa o efecte?

L'any 2.000, un 23% de la població mundial tenia miopia i un 3% miopia magna, nombres que s'estima que incrementaran a un 50% i 10% l'any 2050. Un dels factors que s'ha estudiat com a possible causa de l'increment de la miopia ha estat l'augment de les tasques en visió propera. Davant d’aquesta situació, la pregunta que es planteja és: quin és el mecanisme fisiològic pel qual les tasques de visió propera fan augmentar la miopia? La resposta a aquesta pregunta ajudaria a entendre millor la progressió de la miopia i serviria per prevenir el que molts autors consideren ja una pandèmia. Des de fa alguns anys, els científics s'han plantejat el paper que juga l'acomodació en la progressió de la miopia. S'ha suggerit que el desenfocament causat per l'error d'acomodació en realitzar tasques properes podria ser un factor clau en el desenvolupament de la miopia encara que altres autors discrepen. En el que sí que hi ha un major consens és en el fet que els miops presenten una resposta acomodativa anòmala. La qual cosa porta a plantejar-se si l'error acomodatiu en visió propera és la causa de la miopia o, per contra, n’és una conseqüència.

Tenint en compte això, el Grup d'Òptica Visual i Imatge Espectral (VISPEC) del CD6 ha començat un projecte en el qual s'estudiarà l'acomodació de pacients amb un sistema innovador desenvolupat recentment que pot incorporar-se a un foròpter i permet realitzar la mesura de la resposta acomodativa en temps real. D'aquesta manera, es pot monitoritzar la resposta acomodativa del pacient durant tot el procés de refracció i al llarg d'altres proves optomètriques. La informació de l'estudi permetrà fer aportacions per a una millor comprensió de la relació de la miopia amb l'acomodació i intentar respondre si l'acomodació anòmala observada en els pacients miops és una causa o un efecte de la miopia. A més, el coneixement de l'acomodació a temps real pot ser molt rellevant en el cas de nens, on l'ús de gotes per paralitzar l'acomodació durant la refracció és generalitzat. L'ús d'aquest nou sistema amb el qual es coneix l'acomodació en cada moment podria evitar la necessitat d'usar fàrmacs durant aquest procés.

Aquest projecte rep finançament de Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya (COOOC) a través del programa Miopmilla.
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)