Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

28/07/2020
tornar

Instrument oftalmològic basat en la degradació del reflex corneal per a l'avaluació de la pel·lícula llagrimal

La pel·lícula lacrimal és la primera superfície de l'ull que està en contacte amb l'aire. Quan la seva funció normal és alterada, apareix l'ull sec, una malaltia multifactorial de les llàgrimes i la superfície ocular que produeix símptomes d'incomoditat, trastorns visuals i inestabilitat de la pel·lícula lacrimal amb dany potencial a la superfície ocular. L'ull sec  té una alta prevalença, fins a un 30%, i s'espera que augmenti a causa de l'ús de lents de contacte, LASIK i tot tipus de pantalles.

Existeixen diverses eines en la pràctica clínica per al diagnòstic d'ull sec. Malgrat l'ús generalitzat d'aquestes tècniques en la pràctica clínica, hi ha un consens generalitzat sobre les seves limitacions: són subjectives i invasives. En aquest sentit, en els últims anys s'ha realitzat un gran esforç per desenvolupar mètodes objectius i no invasius per al diagnòstic de l'ull sec basats en noves tecnologies. No obstant això, fins ara no hi ha un estàndard de referència per al diagnòstic de l'ull sec, i alguns dels mètodes basats en les noves tecnologies no són factibles en l'entorn clínic, ja que no es poden adoptar en la pràctica clínica diària, on es necessiten eines econòmiques i fàcils d'utilitzar.

En els últims anys, el nostre grup de recerca ha proposat un nou mètode per a l'avaluació de la pel·lícula lacrimal mitjançant l'anàlisi de la degradació de la imatge del reflex corneal, una tècnica simple basada en la fotònica. Quan la pel·lícula lacrimal està en bones condicions, la imatge de llum coherent reflectida en la còrnia és regular i de bona qualitat. No obstant això, quan la pel·lícula lacrimal es trenca, el reflex corneal es degrada. Per mitjà de la degradació de la imatge del reflex corneal, el nostre mètode avalua la pel·lícula lacrimal i es pot usar en el diagnòstic d'ull sec. Fins a la data, el nostre grup de recerca ha realitzat recerca bàsica en el camp, ha desenvolupat el mètode i un preprototip i ha realitzat mesures en condicions clíniques i de laboratori. A més, el mètode ha estat provat en l'avaluació de la comoditat de les lents de contacte, avaluant l'estabilitat de la pel·lícula lacrimal en la lent de contacte. Fruits d'aquest treball, hem fet comunicacions internacionals dels avenços, publicat un article en una revista internacional i patentat el mètode.

L'objectiu final del projecte és desenvolupar un instrument per avaluar l'estabilitat de la pel·lícula lacrimal basat en la degradació del reflex corneal i enfocat a la pràctica clínica diària, on es requereixen eines econòmiques i fàcils d'utilitzar. El nostre grup de recerca ha treballat en aquest objectiu durant els darrers tres anys. Durant aquest temps s’ha realitzat investigació bàsica, s’ha desenvolupat la metodologia, s’ha construït un pre-prototip i s’han realitzat mesures de laboratori i clíniques amb pacients. El prototip i la metodologia reals són adequats per a les condicions de laboratori i, tot i que s’han realitzat algunes proves a la pràctica clínica, encara cal treballar per tal de ser factible en un entorn operatiu (clínic).

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i compta amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)