Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

28/07/2020
tornar

Automatic Hyperspectral Pest Counter

L'agricultura del segle XXI s'enfronta a múltiples reptes: ha de produir més menjar per alimentar una població creixent amb una mà d'obra rural més petita, adoptar mètodes de producció més eficients i sostenibles i adaptar-se al canvi climàtic. En particular, la prevenció del desenvolupament de plagues en els cultius és una tasca essencial i difícil en la producció agrícola, encara més des de les últimes regulacions de la UE que tenen com a objectiu aconseguir un ús sostenible dels pesticides mitjançant la reducció del seu impacte sobre la salut humana i el medi ambient a través de propostes alternatives no químiques. L'agricultura de precisió, que no és altra cosa que la conseqüència de l'aterratge de les noves tecnologies en l'agricultura, promou l'ús de sensors que permetin l'adquisició, el processament i la conversió de dades georeferenciades en informació útil per a la presa de decisions. Tot i així, gran part dels sistemes actuals de control de plagues encara es basen en lectures i recomptes periòdics realitzats manualment de trampes repartides en els cultius, que són làmines adhesives que sovint inclouen feromones per atraure determinades espècies d'insectes.

El desenvolupament de l’AUTOMATIC  HYPERSPECTRAL PEST COUNTER promourà una estratègia automatitzada i respectuosa amb el medi ambient basada en la fotònica que permeti a l’agricultor obtenir el màxim rendiment davant de plagues que impliquin insectes miniatura amb la màxima protecció i residu “zero”. El nou sistema permetrà obtenir imatges de trampes georeferenciades i proporcionar recomptes automàtics del desenvolupament de plagues gairebé en temps real. El sistema discriminarà el tipus d’insecte associat a la plaga en base a les seves propietats, i també s’utilitzaran algorismes eficients basats en l’aprenentatge automàtic (machine learning) per processar grans quantitats de dades. El sistema serà optimitzat en primer lloc per a la detecció de polls vermells de Califòrnia que afecta a cultius de fruita (cítrics), sector en el que Espanya produeix aproximadament el 25% del total de la Unió Europea.

El projecte parteix de l’experiència prèvia de projectes  del CD6 per a l’aplicació descrita, i compta amb el suport explícit d’empreses i clústers del sector agrícola.

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i compta amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)