Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

11/07/2019
tornar

Inspecció d'infrastrtures ferroviàries amb LIDAR

Al juliol de 2019 ha finalitzat l'execució de el projecte CIFIL, en què CD6 ha contribuït desenvolupant un sistema LIDAR a mida per a la validació d'instal·lacions de catenàries ferroviàries. El major desafiament del projecte era desenvolupar un sistema LIDAR que permetés detectar diversos punts de mesura sobre un cable de catenària de tan sols 2 cm d'ample, alhora que, en el mateix sistema de referència, es posiciona la catenària en relació a les vies. El CD6 ha desenvolupat un sistema a mida basat en un LIDAR giratori, amb odòmetre i IMU integrats, que permet mesurar tant el perfil de la via com la catenària sense canviar de sistema de referència. El LIDAR d'alta resolució desenvolupat s'integrava en un muntatge mecànic adaptat a la via. S'han realitzat diferents mesures tant en via oberta com en trams de túnel, permetent la caracterització en 3D de les instal·lacions amb resultats satisfactoris.

El projecte s'ha desenvolupat en col·laboració amb l'empresa Telice SL, la Universitat de Lleó i el Centre Tecnològic Idonial.

Aquest projecte RTC-2016-5166-4 ha estat finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat en el marc de l’objectiu temàtic del programa operatiu “Promoció del desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.ha rebut finaçament del programa RETOS Colaboración del MInisteri d'Economia i Competitivitat (Projecte RTC-2016-5166-4).
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)