Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

15/10/2019
tornar

HYPAG - Tecnologia d‘imatge hiperespectral per a aplicacions d’agricultura de precisió

El CD6 ha estat treballant en diversos projectes en l'àmbit de l'agricultura de precisió basats en imatge hiperespectral (avaluació del sòl a temps real, anàlisi de la qualitat del gra i llavors i millora de l’eficiència del control integrat de plagues). Per exemple, les activitats d'R+D portades a terme han permès completar amb èxit proves de concepte i el desenvolupament de prototips d'ús en entorn de laboratori (TRL5). L’ús de la imatge hiperespectral en l’agricultura és realment ampli i es pot estendre al control de boscos, a l’anàlisi de l’estat de determinats cultius, etc. En aquest sentit, les oportunitats de la tecnologia d’imatge hiperespectral en aquest àmbit són nombroses i molt interessants des del punt de vista de del desenvolupament tecnològic i la posterior explotació comercial.

El projecte HYPAG pretén potenciar aquesta línia de treball sobre la base de quatre línies d'actuació:

1. Prospectiva: Identificació i estudi d’oportunitats de negoci en l’agricultura basades en l’ús de  tecnologies fotòniques.

2. Projectes de transferència de tecnologia: Promoció de contactes amb empreses del sector per a l'establiment d'acords de desenvolupament tecnològic i explotació de la tecnologia.

3. Projectes d’R+D: L'objectiu és afrontar reptes tecnològics de gran abast mitjançant l’establiment de consorcis amb altres grups de recerca i amb participació empresarial.

4. Protecció de la propietat intel·lectual.

El projecte s'ha finançat amb fons FEDER de la Unió Europea en el marc del "Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020"
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)