Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

12/07/2019
tornar

PICEO - Màquina de microinjecció per encapsulat de circuits integrats fotònics amb rendiment òptic amb materials termoplàstics

Amb el finançament del programa Convocatòria d’Indústria del Coneixement per a l’any 2016, Modalitat B, Producte, de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), el projecte PICEO finalitza després de 18 mesos de reeixit desenvolupament. En finalitzar el projecte hem validat el procés de fabricació de circuits integrats fotònics (PIC, per les seves sigles en anglès) mitjançant sobre-emmotllat de materials termoplàstics amb un procés de micro-injecció. Aquest nou procés per a encapsular els elements òptics actius en dispositius PIC i per a embeure els elements òptics del PIC per a proporcionar una funcionalitat òptica, obre possibilitats de disseny innovadores per a una funcionalitat i longevitat millorades i, en fer-ho, redefineix el panorama òptic de disseny i fabricació. La tecnologia desenvolupada durant el projecte ha permès la protecció de la propietat intel·lectual mitjançant una patent. Donat el potencial del procés i la qualitat òptica dels components generats, com a pròxims passos, es desenvoluparà un demostrador complet per a les possibles companyies interessades en aquesta nova tecnologia.

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)