Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

12/11/2018
tornar

PICEO - Màquina de microinjecció per encapsulat de circuits integrats fotònics amb rendiment òptic amb materials termoplàstics

Sota el finançament del programa Convocatòria d’Indústria del Coneixement per a l’any 2016, Modalitat B, Producte, de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), el projecte PICEO tanca els primers 12 mesos com un període clau de la seva evolució ja que ha generat informació i resultats d'alt valor agregat en relació amb el procés de fabricació i el desenvolupament del dispositiu de caracterització de la funcionalitat òptica. D'una banda, el desenvolupament de la fabricació del component ha inclòs la definició del flux de treball iteratiu en el qual es troba l'optimització del motlle, els paràmetres d'injecció, els tests de fabricació, etc. Per altra banda, s'ha consolidat el disseny i la fabricació del primer prototip de caracterització de la funcionalitat òptica dels dispositius fabricats en aquest projecte.

Aquest projecte esta cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Ctalunya 2014-2020.
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)