Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

16/10/2018
tornar

PLEXOF: Desenvolupament d'un nou procés industrial per obtindre divisors de feix fotocròmics per a multiplexors de fibra òptica de plàstic (POF)

Sota el finançament del programa REPTES-Col·laboració (RTC-2016-5526-8) del Ministeri d'Economia i Competitivitat, el projecte PLEXOF desenvolupat pel centre tecnològic L’Urederra, la empresa Tecnología Navarra de Nanoproductos (TECNAN), el CD6 de la Universitat Politècnica de Catalunya i liderat per l'empresa SnellOptics encara la seva segona anualitat. Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un nou procés de fabricació per sprayat per obtenir divisors de feix fotocrómics, compatible amb el procés industrial d'encapsulat de dispositius electroòptics. En els primers 12 mesos s'han realitzat les primeres proves de viabilitat de deposició de les nano partícules especifiques produïdes per aconseguir els efectes desitjats de divisió de feix. Aquestes primeres mostres s'han caracteritzat òpticament, donant com resultat la possible viabilitat de produir diferents làmines divisores de feix amb recobriments multicapas.
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)