Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

04/06/2018
tornar

Avenços en la diagnosi del càncer de pell utilitzant imatge multiespectral

En lesions de càncer de pell, els cromòfors com la melanina, l'hemoglobina i l'aigua poden presentar diferències en funció de l’etiologia del tumor. Aquestes diferències es poden identificar clínicament quan un tumor canvia de color, augmenta de mida, canvia de gruix o la textura del seu contorn esdevé irregular. En aquest context, els sistemes d’imatge multiespectral proporcionen una tècnica no invasiva per quantificar espectral, colorimètrica i espacialment les lesions de càncer de pell.

Una de les línies de treball del CD6 en els darrers anys ha estat el desenvolupament i adaptació de tècniques òptiques en la millora de la diagnosi del càncer de pell. Un dels darrers avenços publicats ha estat la utilització de tècniques basades en imatge multiespectral que utilitzen zones de l’espectre infraroig proper estès (exNIR, 900-1400nm) a més del visible. L’ús de longituds d’ona en la banda exNIR permet obtenir informació de capes més profundes de la pell i ajuda a millorar la diagnosi d’aquest tipus de lesions.

Rey-Barroso L, Burgos-Fernández FJ, Delpueyo X, et al. Visible and Extended Near-Infrared Multispectral Imaging for Skin Cancer Diagnosis. Sensors (Basel, Switzerland). 2018;18(5):1441. doi:10.3390/s18051441.Més informació:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5982599/?report=reader
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)