Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

07/02/2011
tornar

Avaluació de la satisfacció dels clients 2010

Com cada any, el CD6 es posa en contacte amb els seus clients per avaluar la qualitat dels serveis prestats pel centre. Al llarg de 2010 s'han enquestat les 19 empreses amb les que s'han finalitzat projectes o bé, s'han realitzat serveis. Se'ls demana que valorin entre 0 (molt deficient) i 5 (excel·lent) una sèrie de preguntes. A continuació es detallen les preguntes i els resultats obtinguts:

   1. Resultats assolits en relació amb les especificacions acordades - 4,4
   2. Acompliment dels terminis acordats - 4,2
   3. Resposta del Centre a les consultes realitzades - 4,4
   4. Tracte rebut per part del personal del Centre - 4,7
   5. Relació qualitat preu - 3,6
   6. Qualitat global del servei - 4,4

Un any més, el resultat ha estat molt satisfactori i la percepció que els clients tenen de la feina feta al CD6 és molt positiva.

Enhorabona a tots per aquests excel·lents resultats.
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)