Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
Topografia 3D d'una mostra de paper

Benvingut al CD6

El CD6 és un centre d’innovació tecnològica ubicat al Campus de la UPC a Terrassa, que desenvolupa la seva activitat en el camp de l'Enginyeria Òptica. L’activitat del CD6 està orientada a la creació de valor a través de la innovació. La recerca aplicada desenvolupada pel CD6 està definida amb la intenció de que el nou coneixement que es genera, arribi al mercat en forma de nous productes o nous processos.

El centre el formen quasi 40 persones amb especialitzacions complementàries (Òptica, Electrònica, Mecànica i Software) que donen el caràcter pluridisciplinar necessari per a desenvolupar aplicacions properes al mercat. Tant és així, que els resultats de recerca obtinguts, han donat lloc a la creació de diverses empreses de base tecnològica que comercialitzen nous productes en diferents sectors d'activitat.

En aquesta web podrà trobar informació sobre l'actualitat del centre, sobre els projectes de recerca i d'innovació en curs i sobre els resultats científics i tecnològics assolits pel membres del CD6.

Actualitat

02/05/2022

ACTPHAST4R: Accelerating Photonics Deployment via one Stop Shop Advanced Technology Access for Researchers

El projecte ACTPHAST4R ofereix una manera única i organitzada d'accedir a 200 dels millors experts ...

05/04/2022

Instrument oftalmològic basat en la degradació del reflex corneal per a l'avaluació de la pel·lícula lacrimal

La pel·lícula lacrimal és la primera superfície de l'ull que està en contacte amb l'aire. ...

25/03/2022

Millora de l'eficiència del control integrat de plagues a través de l'enginyeria fotònica

Actualment hi ha plagues d’insectes molt nocives per als cultius de fruita que cal monitoritzar ...

Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)