Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
Topografia 3D d'una mostra de paper

Benvingut al CD6

El CD6 és un centre d’innovació tecnològica ubicat al Campus de la UPC a Terrassa, que desenvolupa la seva activitat en el camp de l'Enginyeria Òptica. L’activitat del CD6 està orientada a la creació de valor a través de la innovació. La recerca aplicada desenvolupada pel CD6 està definida amb la intenció de que el nou coneixement que es genera, arribi al mercat en forma de nous productes o nous processos.

El centre el formen quasi 40 persones amb especialitzacions complementàries (Òptica, Electrònica, Mecànica i Software) que donen el caràcter pluridisciplinar necessari per a desenvolupar aplicacions properes al mercat. Tant és així, que els resultats de recerca obtinguts, han donat lloc a la creació de diverses empreses de base tecnològica que comercialitzen nous productes en diferents sectors d'activitat.

En aquesta web podrà trobar informació sobre l'actualitat del centre, sobre els projectes de recerca i d'innovació en curs i sobre els resultats científics i tecnològics assolits pel membres del CD6.

Actualitat

28/07/2020

Instrument oftalmològic basat en la degradació del reflex corneal per a l'avaluació de la pel·lícula llagrimal

La pel·lícula lacrimal és la primera superfície de l'ull que està en contacte amb l'aire. ...

28/07/2020

Automatic Hyperspectral Pest Counter

L'agricultura del segle XXI s'enfronta a múltiples reptes: ha de produir més menjar per alimentar ...

16/07/2020

Avaluació espectroscòpica dels glòbuls vermells en pacients amb talassèmia mitjançant microscòpia confocal: Estudi pilot

Les hemoglobinopaties representen els defectes monogènics més freqüents al món i representen un important problema ...

Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)