Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
Topografia 3D d'una mostra de paper

Benvingut al CD6

El CD6 és un centre d’innovació tecnològica ubicat al Campus de la UPC a Terrassa, que desenvolupa la seva activitat en el camp de l'Enginyeria Òptica. L’activitat del CD6 està orientada a la creació de valor a través de la innovació. La recerca aplicada desenvolupada pel CD6 està definida amb la intenció de que el nou coneixement que es genera, arribi al mercat en forma de nous productes o nous processos.

El centre el formen quasi 40 persones amb especialitzacions complementàries (Òptica, Electrònica, Mecànica i Software) que donen el caràcter pluridisciplinar necessari per a desenvolupar aplicacions properes al mercat. Tant és així, que els resultats de recerca obtinguts, han donat lloc a la creació de diverses empreses de base tecnològica que comercialitzen nous productes en diferents sectors d'activitat.

En aquesta web podrà trobar informació sobre l'actualitat del centre, sobre els projectes de recerca i d'innovació en curs i sobre els resultats científics i tecnològics assolits pel membres del CD6.

Actualitat

14/11/2018

ENCAP Hybtronics - Encapsulat d'aparells electro-òptics

Amb el finançament del programa RETOS-Colaboración (RTC-2015-3954-8) del Ministeri de Economia y Competitivitat, el projecte ...

12/11/2018

PRODUCTE - Màquina de microinjecció per encapsulat de circuits integrats fotònics amb rendiment òptic amb materials termoplàstics

Sota el finançament del programa Convocatòria d’Indústria del Coneixement per a l’any 2016, Modalitat B, ...

02/11/2018

ECOGRAB: Desenvolupament d'un sistema industrial de gravació de xarxes de difracció / polarització per a la seva aplicació en encòders amb làser de femtosegons

El projecte ECOGRAB finançat mitjançant el programa RETOS-Colaboración (RTC-2016-5277-5) i desenvolupat per Fagor Automation, Universidad ...

Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)