Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Presentació

CD6

 


El Centre

El CD6 és un centre d’innovació tecnològica creat l'any 1997 amb l'objectiu de potenciar les activitats de recerca i innovació en el camp de l'Enginyeria Òptica desenvolupades en el Campus del la UPC a Terrassa.

 

El centre el formen quasi 40 persones amb especialitzacions complementàries (Òptica, Electrònica, Mecànica i Software) que donen el caràcter pluridisciplinar necessari per a desenvolupar aplicacions properes al mercat. L'equip del CD6 l'integren actualment 11 investigadors, 13 tècnics, 4 persones dedicades a la gestió i administració del centre i 8 estudiants que desenvolupen les seves tesis doctorals en el marc de projectes de recerca i transferència de tecnologia.

 

L'activitat del CD6 es centra en desenvolupar recerca i aplicacions tecnològiques en el camp de l'Enginyeria Òptica. Els investigadors del centre treballen en quatres grans línies de recerca:

 • Metrologia òptica
 • Òptica visual
 • Disseny i simulació òptica
 • Color

 

Per altra banda, el coneixement obtingut en aquestes línies, es tradueix en aplicacions que són transferides a la indústria. Aquesta transferència es produeix principalment en el marc de les següents línies d'innovació:

 • Disseny de sistemes òptics i sensors
 • Desenvolupament d'instrumentació
 • Metrologia òptica
 • Instrumentació biomèdica
 • Sensors òptics per Smart Cities
 • Eficiència energètica en la il·luminació
 • Tècniques òptiques d’assaigs no destructius (NDT)
 • Tecnologia del color

 

L'activitat del CD6 i la trajectòria professional dels seus membres ha estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la distinció com a Grup de Recerca Consolidat des de la primera convocatòria l'any 1993 i és membre de la Xarxa de Centres d'Innovació Tecnològica TECNIO d’ACCIÓ (Generalitat de Catalunya).

 

L'experiència acumulada en el desenvolupament de projectes de recerca i de transferència de tecnologia a empreses es remunta a més de 25 anys. A tall d’exemple, en els darrers 10 anys, el CD6 ha gestionat més de 120 projectes per a gairebé 90 clients i per un import superior als 7M€.

 

 

Sectors als que s'adreça

L'òptica és una tecnologia present en àmbits tan dispars com poden ser la nostra vida quotidiana o la recerca més avançada, passant per innombrables aplicacions en la indústria, en la medicina, etc. La seva evolució ha estat una constant en la història i ha acompanyat el desenvolupament d'altres disciplines que han repercutit de manera directa en el progrés i la innovació tecnològica. És el que s’anomena una “enabling technology”.

 

En l'actualitat i de forma natural, l'òptica es complementa amb l'electrònica, el programari i la mecànica per donar lloc a aplicacions altament especialitzades (perfilometria sense contacte de superfícies, imatge mèdica, etc.) o productes de gran consum (càmeres digitals, enllumenat públic, etc.).

 

En el terreny industrial, trobem tecnologia òptica en aplicacions que ajuden a millorar la qualitat a través del control de la producció, dels processos productius i també, incorporada en productes finals.

 

Aquesta situació fa que el CD6 tingui clients en una àmplia gamma de sectors industrials i entre ells destaquen l'automoció, l'electrònica i multimèdia, biomèdic, fabricants d'instrumentació i institucions o centres de recerca, entre d'altres.

 


Innovació i creació de valor

L’activitat del CD6 està orientada a la creació de valor a través de la innovació. La recerca aplicada desenvolupada pel CD6 està definida amb la intenció de que el nou coneixement que es genera, arribi al mercat en forma de nous productes o nous processos. En aquest sentit, cal esmentar que el centre acumula més de 25 patents, de les quals 4 han estat llicenciades i dues generen ingressos per royalties de forma regular.


Un dels trets que ha caracteritzat qualsevol de les actuacions que s’han promogut des del CD6 ha estat l’esperit emprenedor dels seus membres. El CD6 ha promogut la creació de diverses empreses spin-off basades en resultats de recerca i que són les següents: Sensofar-Tech (http://www.sensofar.com), dedicada a la fabricació i comercialització d'equips per a la caracterització de rugositat i forma de superfícies, Visiometrics (http://www.visiometrics.com) fabricant d'equips destinats al control objectiu de la qualitat de la visió humana, Simulacions Òptiques (http://www.snelloptics.com) que proveeix eines de simulació de sistemes òptics d'altes prestacions i molt baix cost i, finalment, Micropap (http://www.micropap.com), dedicada a la fabricació i comercialització de sistemes avançats de control de motors pas a pas i brushless.

 

 

Internacionalització

A banda dels contactes i relacions a nivell acadèmic amb altres institucions afins al CD6, el centre ha iniciat una etapa de progressiva internacionalització de les seves activitats, amb la captació de clients a tot el Món. En l’actualitat, el CD6 ha establert contractes de R+D amb diverses empreses de USA, Alemanya, Israel, Taiwan o Dinamarca, entre d’altres països.

 

Aquest procés s'ha vist fortament reforçat per les quatre empreses spin-off esmentades anteriorment. Les accions comercials realitzades per aquestes empreses han ajudat a detectar necessitats en clients geogràficament allunyats del CD6.

 

Un dels reconeixements internacionals més destacables ha estat la concessió del premi al producte més innovador en el camp de l’òptica del 2004, el Photonics CIRCLE OF EXCELLENCE AWARDS atorgat al PLμ 2300, un producte completament desenvolupat en el CD6 i comercialitzat per Sensofar-Tech.
 

Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)