Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Infraestructures

Infraestructures

El CD6 disposa de laboratoris i tallers que permeten desenvolupar la seva activitat.

El CD6 disposa de laboratoris i tallers que permeten desenvolupar la seva activitat. S’agrupen en tres àmbits.

1.- Tallers, amb un espai total de 110 m2. Es disposa d’un taller mecànic i un d’electrònic, amb equipament punter que permet donar suport de disseny i construcció als projectes que es porten a terme al centre. El taller mecànic disposa de màquines eina i d’instruments de mesura adequats als treballs que es requereixen. El taller electrònic disposa d’eines de desenvolupament per a diferents famílies de microcontroladors de 8 i 16 bits. Disposa també d’eines per al desenvolupament de lògica programable dels tipus CPLD o FPGA.

2.- Sala de prototips. Espai de 60 m2, destinat a la integració, ajust i proves dels dispositius dissenyats i construïts al centre. Ubicat al costat dels tallers, disposa de tots els serveis necessaris per a la seva plena funcionalitat.

3.- Laboratoris de disseny i desenvolupament. Distribuïts en 5 espais, amb un total de 310 m2, permeten desenvolupar tasques de disseny d’aplicacions, mesures i assaigs relacionades amb les principals línies d’acció del centre:

  • Desenvolupament d’instrumentació.
  • Aplicacions amb làser.
  • Disseny i simulació de sistemes òptics.
  • Metrologia de superfícies, paràmetres òptics, radiometria, fotometria i color.
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)