Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
 

Empreses de base tecnològica

Lorem ipsum

Gràcies a l’esperit emprenedor dels membres del CD6 i al suport de la Xarxa de Trampolins Tecnològics del CIDEM, en els darrers anys, un dels aspectes destacats de l’activitat del CD6 ha estat la creació d’empreses de base tecnològica que produeixen i comercialitzen béns i serveis resultat de la recerca desenvolupada al centre. Aquí podreu trobar una relació d’aquestes empreses i un breu resum de la seva activitat.

Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)