Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Health Care Innovation Lab, Orbital 40 (...

Projectes
tornar
CAREF - HEALTH CARE INNOVATION LAB. ORBITAL 40.
Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència
Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Ajuntament de Terrassa
Diputació de Barcelona

Projecte

Health Care Innovation Lab, Orbital 40 (PECT)

Investigador principal

Santiago Royo Royo [+info]

Resum

La Fotònica és el conjunt de tecnologies que utilitzen la llum com a element per generar aplicacions en tots els àmbits. Es tracta d'un conjunt de tecnologies que són fonamentals per a la vida moderna i el creixement econòmic, que han habilitat d'altres tecnologies clau com per exemple la fabricació avançada i d’alta precisió, han revolucionat les eines de diagnòstic i teràpia mèdica (diagnosi per la imatge, anàlisis clíniques, seqüenciadors genètics, cirurgia avançada, ...) o han contribuït a transformar el panorama energètic incidint en tecnologies relacionades amb la generació i l'aprofitament de l'energia (Energia solar, il•luminació eficient,...). En el futur a curt termini, la fotònica està cridada a ser una tecnologia clau en la diagnosi i tractament de malalties, en el desenvolupament de noves fonts d’energia neta com ara l’energia de fusió o també, a jugar un paper decisiu en les creixents demandes d’emmagatzemament d’informació i capacitat de càlcul.

En aquest escenari de present i de futur, la Fotònica es consolida com una de les tecnologies que ofereix un major potencial d’impacte en la societat, en termes econòmics i de benestar de la població, en les properes dècades. Per aquest motiu, la Unió Europea l’ha identificat com una de les Key Enabling Technologies del programa Horizon2020 i, la Generalitat de Catalunya l’ha incorporat com a tecnologia facilitadora en l’estratègia RIS3CAT.

En general, les empreses de base tecnològica són un pol d’atracció de talent, de noves inversions i actuen com a tractors del sistema local d’innovació. Per altra banda, contribueixen a crear llocs de treball altament qualificats i a crear riquesa i prestigi. No obstant, el camí que han de recórrer fins que el seu nivell de consolidació els permet generar els beneficis anteriors, és llarg en el temps i requereix de suport especialitzat (tecnològic, financer, formació, etc.). Tot i que estadísticament existeix un nivell de mortalitat elevat en aquest tipus d’empreses, l’aportació neta del conjunt és altament beneficiós pel territori on s’ubiquen ja que dinamitzen l’ecosistema de manera significativa (exportacions, demandes d’innovació, demandes de serveis avançats).

La creació del CAREF, una incubadora especialitzada en tecnologies fotòniques a Terrassa, és un projecte que vol continuar l’estratègia de la ciutat pel que fa a posicionar-se com un hub en l’àmbit de la Fotònica. Un hub en tots els sentits: Formació, recerca, innovació, teixit industrial i organitzacions empresarials, que es completa amb serveis d’alt valor afegir com el CAREF.

Els objectius del CAREF són els següents:

• Impulsar l'emprenedoria de base tecnològica en el camp de la fotònica.
• Establir un canal eficient per traslladar iniciatives de negoci d'alta tecnologia del laboratori (estudiants i investigadors) al mercat.
• Facilitar l'adopció de tecnologies fotòniques per part de l'entorn industrial.
• Potenciar la visibilitat internacional de l'entorn fotònic amb l'objectiu de captar projectes innovadors, talent, inversió estrangera i contribuir a la generació de riquesa a nivell local.
 
El projecte està finançat per la Generalitat de Catalunya (Direcció General d'Administracions Locals) en el marc del programa RIS3CAT (Projectes d'Especialització Competitiva Territorial- PECT), per la Diputació de Barcelona i per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Empreses col·laboradores

AJUNTAMENT DE TERRASSA [+info]

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA [+info]

FUNDACIóN INSTITUTO TRANSTORNO LíMITE (ITLIMIT)

FUNDACIóN LEITAT [+info]

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE [+info]

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)