Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
 

Metrologia òptica

Projectes destacats
tornar

Desenvolupament de noves aplicacions metrològiques a escala micro i nanomètrica basades en tècniques d’òptica adaptativa.

La utilització de fronts d'ona cada vegada de major complexitat (rotacionalment asimètrics, amb modes d'alt ordre induïts, etc.) és una ... [+info]

Metrologia òptica activa per a aplicacions en l'escala nanomètrica.

L'òptica activa i adaptativa ha demostrat ia les seves capacitats en l'àmbit de la metrologia òptica, com a eina complementària ... [+info]

Interferometria de realimentació adaptativa per a aplicacions metrològiques

En aquest projecte es proposa combinar l'experiència dels dos centres de recerca involucrats (enginyeria fotònica UPC-CD6 i OFI sensors al ... [+info]

Tècniques de seccionat òptic utilitzant interferometria autorrealimentada: Aplicacions en biofotònica.

La interferometria òptica autorrealimentada (OFI, Optical Feedback Interferometry) és una tècnica de sensat òptic que s'ha convertit en el tema ... [+info]

Perfilometria tridimensional de la pell humana mitjançant projecció de franges

El projecte planteja el desenvolupament d'una aplicació de perfilometria 3D basada en projecció de franges orientada a la realització de ... [+info]

Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)