Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Personal

Personal del CD6
Aina Turull Mallofré

Aina Turull Mallofré

Graduada en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Degut el seu interès
per les ciències fotòniques realitza el Màster de Fotònica de la UPC-UB-UAB-ICFO, on s’especialitza en
assignatures d’enginyeria òptica i biofotònica. Al 2019 s’incorpora a l’equip del CD6 UPC per realitzar el
Doctorat en Enginyeria Òptica, investigant sobre el comportament de l’acomodació i el control d’aquesta
mitjançant mètodes no invasius.

Activitat científica

[3] Congressos
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)