Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Personal

Personal del CD6

Pol Martínez Marin

Graduat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona. Mostra un gran interès en òptica i fotònica i
acaba cursant el màster de Fotònica de la UPC-UB-UAB-ICFO, on s’especialitza en assignatures
d’enginyeria òptica. El 2019 comença el doctorat industrial al CD6 amb col·laboració amb l’empresa
Sensofar, on centrarà els seus estudis en tècniques de mesura tridimensional de superfícies.

Activitat científica

[5] Congressos

Més informació
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)