Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Personal

Personal del CD6
Laura Rey Barroso
93 739 89 05 / 83 25 93 739 89 23

Laura Rey Barroso

Graduada en Enginyeria Biomèdica per la Universitat Carlos III de Madrid, on investiga sobre noves aplicacions de l'espectroscopia. El seu interès per les ciències fotòniques l'empeny a realitzar el Màster de Fotònica de la Universitat Politècnica de Catalunya, on s'especialitza en assignatures de biofotònica i nanofotònica. El 2016 s'incorpora a la UPC per tal d'investigar sobre el diagnòstic del càncer mitjançant tècniques multiespectrals com ara la imatge espectroscòpia infraroja.

Activitat científica

[6] Articles
[9] Congressos
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)