Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Personal

Personal del CD6
Sara Peña Gutiérrez

Sara Peña Gutiérrez

Graduada en Enginyeria Física per la Universitat Politècnica de Catalunya, on investiga sobre noves aplicacions de la fotònica en la medicina. El seu interès per les ciències fotòniques l'empeny a realitzar el Màster de Fotònica de la Universitat Politècnica de Catalunya, on s'especialitza en assignatures de biofotònica i nanofotònica. El 2017 s'incorpora a la UPC i comença el Doctorat en Enginyeria Òptica per tal d'investigar sobre el comportament de polarització de la llum durant la seva propagació en medis homogenis per al desenvolupament d'una càmera polarimètrica.

Activitat científica

[3] Articles
[4] Congressos
[2] Patents
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)