Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto

Personal

Personal del CD6
Joan Antoni Martínez Roda
93 739 89 08 93 739 83 14

Joan Antoni Martínez Roda

Doctor en Enginyeria Òptica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Optometria
i Ciències de la Visió i Graduat en Òptica i Optometria per la UPC. La seva activitat de recerca es
centra en la Optometria i Ciències de la Visió. Interessat en l’avaluació de la qualitat òptica ocular, el
desenvolupament de noves tècniques, sistemes i instrumentació biomèdica per l’oftalmologia i
l’optometria. En l’actualitat és professor titular de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa de la
UPC a on imparteix docència en Òptica Oftàlmica i Tecnologia Òptica.

Activitat científica

[11] Articles
[12] Congressos
[2] Patents
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)