Centre for Sensors, Instruments and Systems Development

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Supervised doctoral thesis

Roger Artigas Pursals
back
New developments in optical surface profiling. Cristina Cadevall Artigues, 2007
Bermúdez Porras, Carlos (2017):" Estudi i desenvolupament d'un nou sistema d'inspecció de stents basat en tècniques de metrologia òptica". Carlos Bermúdez Porras, 2017
Bermúdez, C. (2017): "Estudi i desenvolupament d'un nou sistema d'inspecció de stents basat en tècniques de metrologia òptica". Carlos Bermúdez Porras, 2017
Extranet
CD6 Centre for Sensors, Instruments and Systems Development
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)