Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
   

Actualitat

19/12/2022
tornar

BIOFOT: Desenvolupament d'un nou sistema fotònic per a mesures bioquímiques

El projecte BIOFOT finançat pel programa de col·laboració públic privada convocatòria 2021 (CPP2021-009001) desenvolupat per Simulacions Òptiques S.L (SNELLOPTICS), RAL Técnica para el laboratorio S.A, Asociación Centro Tecnológico CEIT-IK4 i el CD6-UPC té com a objectiu el disseny i desenvolupament d'un sistema que suposi un salt tecnològic en mesura de la velocitat de sedimentació globular (VSG) i la coagulació, per aplicar-lo al diagnòstic clínic. La finalitat principal del sistema és proporcionar resultats de la VSG i/o coagulació de la sang en un temps mínim, amb una quantitat mínima de mostra i utilitzant materials sostenibles. El sistema proporcionarà prestacions significativament superiors a l'estat actual de la tècnica, que permetran un diagnòstic més ràpid i precoç de patologies com ara infeccions, tumors o malalties autoimmunes, així com monitoritzar l'evolució de certs trastorns. Recentment, el mesurament d'aquests paràmetres ha guanyat interès pel que fa als efectes del Covid-19.

Projecte CPP2021-009001 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)