Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
 

Línies d'innovació

Lorem ipsum

L'Enginyeria Òptica és l'àrea de coneixement que estudia les aplicacions de l'òptica i la fotònica. L'Enginyeria Òptica permet el disseny d'equips i instruments o el desenvolupament d'aplicacions que utilitzen les propietats de la llum per a una finalitat concreta. Es tracta d’una tecnologia horitzontal amb capacitat de proporcionar solucions i aportar valor afegit a un ampli ventall de sectors industrials. Un dels aspectes que caracteritza l’activitat del CD6 és la innovació; és la capacitat de transformar els resultats de la nostra recerca en tecnologies o en instruments que generen valor en els nostres clients.
 

Automoció

El sector de l’automoció fa un ús intensiu de tecnologies òptiques. L’exemple més clar són els elements més visibles com ara els sistemes d’il·luminació interior i exterior, sistemes de senyalització o el quadre d’instruments. No obstant, sistemes de seguretat com el control de frenada (ABS) o sistemes de control d’estabilitat (ESP, DSC, ...) també estan basats en sensors òptics. La tendència a sensoritzar els vehicles a mode d’assistència activa per al conductor (de sistemes de visió a ajudes a l’aparcament) o dispositius passius, representen una part molt important de les inversions en R+D en aquest sector.

 

Electrònica de consum i multimèdia

Els dispositius electrònics destinats al gran consum (càmeres digitals, telèfons mòbils, monitors i televisors, impressores, etc.) incorporen per exemple, sensors òptics o displays avançats. A banda de l’ús específic d’aquest tipus de components, el seu procés de fabricació incorpora instrumentació òptica avançada que permet el control de qualitat en línia i a alta velocitat. Es pot citar com a exemple, des dels equips que verifiquen la presencia de tots els components òptics mitjançant tècniques de visió per computador, fins a la verificació de centenars de punts de microsoldadura a partir de la mesura de la seva topografia 3D.
 

Biomedecina

Ens els darrers anys la medecina ha experimentat un salt qualitatiu molt important en part, gràcies a la utilització noves tecnologies basades en dispositius òptics i fotònics. Destaquen els equips de diagnòstic per la imatge, noves teràpies o el desenvolupament de tècniques quirúrgiques menys invasives.

 

Instrumentació

En el terreny dels processos productius, la instrumentació en línia basada en la imatge ha incrementat la productivitat. En aquest camp hi ha aplicacions molt variades, que van des de instrumentació per caracteritzar la rugositat de implants dentals o l’efectivitat de cremes antiarrugues, les tècniques d’assaig no destructiu de materials, la monitorització sense contacte, o instal·lacions de reciclatge de plàstics que destrien automàticament els plàstics segons la seva composició mitjançant tècniques hiperespectrals.

 

Centres de recerca

Un sector que tradicionalment és usuari de tecnologies punteres són els centres tecnològics i centres de recerca. La generació de nou coneixement porta associat l’impuls per desenvolupar eines i equips no existents. Com a exemple de instrumentació òptica desenvolupada expressament per a finalitats científiques, es poden citar els sistemes de microablació làser per a l’anàlisi de la composició química d’obres d’art, equips de velocimetria de partícules per estudiar la dinàmica de l’onatge o interferòmetres de grans dimensions insensibles a vibracions per calibrar els miralls primaris segmentats de grans telescopis.

 

Infrastructures i serveis públics

L’Administració s’organitza en agències que s’ocupen de gestionar determinats aspectes relacionats amb les activitats d’un país. Amb l’objectiu de millorar el servei i d’optimitzar els recursos públics, sovint impulsen projectes d’innovació que impliquen l’ús de sistemes òptics. Es pot citar com a exemples la caracterització colorimètrica d’obres d’art en museus, el disseny de sistemes d’il·luminació que no degradin el patrimoni cultural, el disseny de balisses lluminoses per a ports, les estructures sensoritzades (smart structures) per optimitzar el seu manteniment, o el desenvolupament de càmeres especials per a cartografia aèria.
 

Instrumentació òptica, Disseny de sistemes òptics, Lents oftàlmiques, Òptica adaptativa, Òptica activa, Funció de mèrit, Estratègies d'optimització òptica, Algorismes d'optimització òptica
Adquisició d'imatges, Control de motors, Òptica fisiològica, Instrumentació òptica, Color, Sistemes multiespectrals, Sistemes hiperespectrals, Sensors d'imatge, Disseny de sistemes òptics, Metrologia òptica, Test de Ronchi, Mesura humana en 3D, Confocal, Metrologia superfícies amb VSI, Metrologia superfícies amb PSI, Metrologia superfícies amb Confocal, Metrologia superfícies, Mesura gruixos, Automatització i control remot, Disseny software
Adquisició d'imatges, Instrumentació òptica, Disseny de sistemes òptics, Metrologia òptica, Interferometria de realimentació (self-mixing), Imatge per temps de vol, Projecció de franges, Test de Ronchi, Mesura humana en 3D, Confocal, PSI, Metrologia superfícies amb VSI, Metrologia superfícies amb PSI, Metrologia superfícies amb Confocal, Metrologia superfícies, Mesura gruixos
Òptica fisiològica, Biofisica, Instrumentació òptica, Lents oftàlmiques, Òptica oftàlmica, Sensors Shack-Hartmann, Biofotònica
Fotometria, Disseny de sistemes òptics, Il·luminació amb leds, Automatització i control remot, Sensor d'il·luminació, Smart sensoring
Disseny de sistemes òptics, Enllumenat eficient, Òptica de plàstic, Estalvi energètic, Sensor d'il·luminació
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)